top of page
  • helladewit

De dood: praat erover, niet eroverheenKunnen we het over iets gezelligers hebben

SIRE is een nieuwe campagne gestart om mensen te helpen bewust stil te staan bij de dood. Uit het onderzoek waar de campagne uit voortkomt, blijkt dat slechts 27 % van de Nederlanders alles tegen hun naasten heeft gezegd, mochten ze komen te overlijden - of het nu gaat om praktische en financiële zaken, of juist om gevoelens. En het lukt ook niet goed om met anderen om te gaan die net iemand hebben verloren. Mensen praten er vaak met dooddoeners overheen. Zo merken ze op dat een overledene 'wel een mooie leeftijd heeft bereikt’, of vragen ze: ‘Kan het wat gezelliger?’ Van de Nederlanders maakt 64 procent zich daar onbewust of bewust schuldig aan. Terwijl een ding zeker is: we krijgen uiteindelijk allemaal te maken met verlies op wat voor manier dan ook. Dan kun je er maar beter op zijn tijd eens bij stilstaan, je dierbaren laten weten wat je wensen zijn als het om je uitvaart gaat of de ideeën van een ander op dit vlak eens aanhoren.


Erover praten doet goed

Als ik tegenwoordig tegen iemand vertel dat ik een afscheidshuis gestart ben, heb ik vaak opeens mooie gesprekken. Al snel verteld iemand over de dood van zijn/haar ouders, over een kindje dat op jonge leeftijd is overleden, over het verlies van een dochter na een bijna voldragen zwangerschap, over het onverwachte overlijden van een broer na een noodlottig ongeval. En vaak komen bij dit soort gesprekken de dingen ter sprake die hen heel erg hebben geholpen om met dit verlies om te leren gaan. Net als de vaak goed bedoelde opmerkingen van anderen waarvan ze nu nog steeds last hebben.


Stickertjes - schoenendoos - eerste werkdag

Vanaf vandaag start de nieuwe SIRE campagne met 3 reclamespots (met bovengenoemde titels) met als doel om te laten zien dat het juist waardevol is om samen bij de dood stil te staan, erover te praten en elkaar erbij te helpen. Het gesprek aangaan verbindt en verrijkt en dát vergroot de kwaliteit van onze levens. In deze blog vind je ze alledrie terug.


En jij ....?

Veel mensen ervaren onderwerpen die met de dood te maken hebben als confronterend en stellen het dan ook liever uit om het er eens over te hebben. Vaak staat men er ook niet bij stil en is men zich er helemaal niet van bewust dat het zo helend kan zijn om deze onderwerpen toch eens ter sprake te brengen.

Heb jij het wel eens over de dood en over jouw wensen ten aanzien van je eigen uitvaart?


Ikzelf zal het gesprek hier thuis ook weer eens gaan voeren. Is alweer een tijd geleden. Wie weet heeft eens van ons inmiddels weer hele andere ideeën!


Comments


bottom of page