top of page
  • helladewit

Léven in de palliatieve fase


Stel: je hebt te horen gekregen dat je ongeneeslijk ziek bent en alle zorgen, vragen, emoties en regelzaken overweldigen je. Leven voelt als overleven. Je verlangt naar rust, overzicht en verbinding. Jij wil gewoon léven! Léven zoals in deze fase bij jou past, omringd door de mensen die je lief hebt. Maar hoe?


Wanneer spreek je van de palliatieve fase?

De palliatieve fase begint als genezing niet meer mogelijk is. Deze fase kan weken, maanden of jaren duren. Voor zowel de patiënt als voor zijn/haar omgeving verandert er dan veel. Om deze periode van het leven zoveel mogelijk in te richten naar je eigen wensen is het wel belangrijk om te weten wat je graag nog zou willen doen. Wat is er nog wel mogelijk, welke doelen zijn realistisch gezien nog haalbaar, hoe wil je je met anderen verbinden, welke wensen heb je voor een verdere behandeling? Om dit duidelijk te krijgen is overzicht en een bepaalde mate van innerlijke rust wenselijk. Hoe bereik je dit?


Zorg & ondersteuning

Het is mogelijk om in deze fase op allerlei gebieden zorg en ondersteuning te krijgen. Dit kan zijn op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel gebied. Alles met als doel om je leven nog zo aangenaam mogelijk te maken. Voor naasten van iemand in de palliatieve fase is deze tijd van zorgen vaak net zo zwaar. Ook hun leven staat op zijn kop, zij zijn druk met alle ballen in de lucht houden en zijn geneigd zichzelf wellicht net iets te snel weg te cijferen. Ook zij kunnen vaak wel wat hulp of ondersteuning gebruiken.


Wil je meer weten over dit onderwerp?

Op maandagavond 8 mei a.s. organiseert Buiten Afscheid samen met Bij Leven en Afscheid een informatieve avond met als thema “Léven in de palliatieve fase”. Van 19.00 – 21.00 uur ben je van harte welkom op de Postbaan 11 in Prinsenbeek. Er zal deze avond voldoende ruimte zijn om aandacht te hebben voor jouw individuele proces en het beantwoorden van je vragen. Mantelzorgers zijn uiteraard ook van harte welkom. Aan deze avond zijn geen kosten verbonden.


Kijk voor je vertrekt nog even op de website van Buiten Afscheid – www.buitenafscheid.nl. Op het moment dat het afscheidshuis in gebruik is, kan deze avond helaas niet doorgaan en zal dit op de website (rechts bovenin) vermeld worden.


=================================++++++++++++++++++++++++++++++======================

Nicole van Halteren is de afgelopen 15 jaar werkzaam geweest als wijkverpleegkundige en verpleegkundige in een hospice en heeft veel ervaring opgedaan op dit gebied. Eind 2021 is zij gestart met haar eigen bedrijf - Bij Leven en Afscheid – en biedt zij cliënten in de palliatieve fase een goede en persoonlijke begeleiding. Met als doel om in een ontspannen sfeer te kunnen leven, afscheid te kunnen nemen en uiteindelijk te sterven. Haar ondersteuning is er ook voor naasten, want ook hun leven staat op zijn kop. En ook na het overlijden gaat haar zorg door, zodat men het verlies langzaam maar zeker kan verweven in het leven.


Comments


bottom of page