top of page
  • helladewit

Digitale erfenis veiligstellen na overlijden


Iedereen heeft digitale bezittingen. Mensen bellen, betalen, mailen en leven via hun digitale apparaten. Maar wat als iemand plotseling overlijdt? Hoe kunnen nabestaanden bij belangrijke bestanden met emotionele of zelfs financiële waarde, als zij geen wachtwoord of code hebben?


Digital Life Legacy maakt gegevens beschikbaar die op apparatuur en in accounts van een overledene staan. Zij stellen gegevens veilig en geven rechtmatige erfgenamen op juridisch correcte wijze toegang wanneer wachtwoorden of toestelcodes onbekend zijn. Digital Life Legacy werkt samen met data-experts en past forensische onderzoeksmethodes toe om dierbare data veilig te stellen. Deze werkprocessen zijn conform de geldende privacyregels en ISO-gecertificeerd. Ook adviseert Digital Life Legacy de Tweede Kamer over digitale nalatenschap, in relatie tot aankomende wetgeving.


DIERBARE HERINNERINGEN WEER TOEGANKELIJK VOOR IEDEREEN

Wat kan Digital Life Legacy voor je doen:

  • Digital Life Legacy helpt nabestaanden om toegang te krijgen tot de telefoon of tablet van een overleden persoon. Ook als het apparaat defect is na een ongeluk of ramp.

  • Digital Life Legacy geeft nabestaanden toegang tot de computer van een overleden dierbare wanneer wachtwoorden of codes niet bekend zijn. Daarnaast stellen zij gegevens veilig als een apparaat stuk is, bijvoorbeeld door een technisch defect, brand of waterschade.

  • Digital Life Legacy herstellen waardevolle informatie op allerlei gegevensdragers (zoals harde schijven, USB-sticks en geheugenkaarten). Zij doen dit op een legale en veilige manier.


DENK NU NA OVER WAT ER MET JOUW DIGITALE LEVEN GEBEURT

Rondom een overlijden moeten veel zaken worden geregeld. Nabestaanden merken vaak op dat moment dat ze van alles moeten regelen rondom de digitale erfenis en bezittingen. De digitale nalatenschap kan zelfs invloed hebben op het al dan niet aanvaarden van de erfenis. De Tweede Kamer erkent dat het van belang is dat mensen nu alvast nadenken over hun digitale nalatenschap.


Meer weten?

Digital Life Legacy creëert bewustwording over de digitale nalatenschap. Daarom geven zij landelijk presentaties en gastlessen over online erfenissen, digitale nalatenschappen en dierbare data. Ook adviseren zij notariskantoren, uitvaart- en (na)zorgprofessionals over hoe zij nabestaanden kunnen ondersteunen ten aanzien van deze belangrijke onderwerpen. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact op +31 85 049 69 29 of info@digitallifelegacy.nl.

Comments


bottom of page